Tradičně v brzkých ranních hodinách Mistr Velké lože pecařské Augustin Sobotovič roztopil pec tak, aby již po deváté hodině, tedy krátce po zahájení lenorské slavnosti, byly první produkty mezi natěšenými lidmi. I letos jich k peci a na slavnosti přišlo hodně. Připomeňme si trochu historie, něco k peci v Lenoře.

Pec je nejstarší funkční pecí tohoto typu v Česku a byla postavena v letech 1834 až 1837. Sloužila nemajetným lidem, kteří neměli dost peněz na to, aby si postavili pec vlastní. Využívali jí hlavně k pečení dobrot jako buchet nebo koláčů, ale dal se v ní upéct i kohoutek či holoubátka. Původně jich bylo v obci několik, ale dochovala se tato jediná. Historická veřejná pec, která patří mezi takzvané hliněnky, se v Lenoře užívala ještě několik let po druhé světové válce. Znovu se rozhořela až v roce 1997. Tehdy již byla technickou památkou.

Dnes se v peci tradičně peče od poslední soboty měsíce dubna do poslední soboty v prosinci. Tradici zde začal udržovat pan Mráz a po něm ji převzal a dodnes zde své umění předvádí pan Augustin Sobotovič s manželkou Marií a Ludmila Syrová se svou dcerou Ludmilou. Za svoji aktivitu získala tato malá skupinka velkých nadšenců ocenění Velká lože pecařská a jejich produkty, česnekové placky, housky a chléb získávají pravidelně cenu Šumavský originální produkt. Poslední sobota v červenci - to není jen pečení v peci, ale patří k ní velký kulturní program.

Tradičně moderoval Daniel Skopal, známý moderátor z televizí i rádií. Ten hned v úvodu představil program a vyslal Fedrfechtýře v historické zbroji, aby do světa oznámili, že Lenorské slavnosti 2018 začínají. Pro úvod se z pece vydaly na svět nejdříve houstičky a placky a za obecním úřadem, kde byl hlavní prostor slavnosti, předvedl své žonglařské kousky poprvé Rudy Harden.

Začala soutěž o nejlepší guláš, když letos soutěžilo šest týmů. Program se nesl dnem a v 10.00 bubeník Fedrfechtýřů zavířil paličkami a oznámil, že do obce přijel král Václav V Vydra zvaný. Jak jinak než na koni pozdravil král svůj poddaný lid a u pece se společně se svým sekretářem Jihočeského Pohádkového království Marcelem Getzem zastavili. S Mistrem Augustinem a jeho dámami se pozdravil a uznale poděkoval za dobroty pecí vydané. Bylo to vřelé povídání a pan král se nechal vyfotit nejen s mistrem a jeho posádkou, ale dítky či ostatními poddanými. Po té přejel před pódium, kde ho pan starosta Antonín Chrapan chlebem a solí přivítal a slovo mu předal. Václav Vydra pozdravil přítomné a několika vtipy i příběhy je pobavil, poté zkontroloval stav gulášů a svůj program uzavřel autogramiádou a vyhlášením nejlepšího pohádkového úboru z řad diváků. Před poledním časem předvedl svůj druhý set triků Rudy Harden, pec vydala první várku chleba výborně propečeného a guláše šly do finále.

Malování na obličej, skákací hrad, stánkaři a řemeslníci prodávali a předváděli své umění. No a odpoledne vše ukončila hudební skupina Lazareth s Lubošem Hrdličkou. Byl to příjemný den, který končil za podmračené oblohy, i když začal za jasného nebe, no i to k Šumavě patří. Tak tedy díky pořadatelům za pěkně připravenou slavnost a všem, co přišli, za hojnou účast.

Ladislav Beran