V současné době má na 60 aktivních hasičů a hasiček. „Protože máme i zásahovou jednotku, strážíme také okolní obce Měkynec a Budyně,“ řekla jednatelka sboru Tereza Macurová Nejdlová. K tomu mají hasiči i potřebné vybavení – cisternu CAS 25 Škoda 706, dále vůz Avia 30 a dvě stříkačky BPS 12. Spadají tak do kategorie JPO V.

Právě hasiči jsou v Bílsku onou hybnou pákou přes kulturní a společenské akce. Pořádají nejen tradiční ples, ale také například pouť, vítání a loučení s prázdninami, zúčastní se výlovu nebo organizují turistické výlety. „Prakticky to vychází na dvě akce měsíčně během celého roku,“ dodala jednatelka. Účast na závodech je samozřejmostí jak pro muže, tak ženy. O šikovnosti mluví celá řada pohárů a uznání.

Sečení na Kolčavě.
U tažovického mlýna po sedmé zazvonily kosy

Kromě zábavy ale umějí hasiči z Bílska vzít i za práci. Poslední velký zásah měli totiž před několika málo dny, kdy u Skočic hořelo pole. Měli na starost zásobování vodou.

Podle starosty obce Jiřího Kulíka je sbor dobrovolných hasičů pro Bílsko a okolí nesmírně důležitou součástí. „Nejen po společenské stránce, ale hlavně z hlediska ochrany. Jsme totiž na soutoku dvou potoků, takže záplavy a povodně nás potkávají poměrně často. Připomenu roky 2002, 2006, 2009, 2013 a rok 2019,“ dodal Jiří Kulík. Proto se obec snaží dát sboru pevné a spolehlivé zázemí ještě mimo oficiální rozpočet.

Oslavy 135. výročí byly součástí Jakubské poutě. Na programu byly například ukázky činnosti integrovaného záchranného systému, výstava z historie sboru či pouťové atrakce pro děti v podání strakonické skupiny Al Rašíd.