Hned první den přichystali výtvarnou dílnu, kde si děti mohly vyrobit svou vlastní loutku.