Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci, a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.

Ve čtvrtém ročníku 2017 získala finanční podporu Obec baráčníků Vitoraz Prachatice na svůj Baráčnický den – projekt Baráčníci městu, město baráčníkům. Projekt byl naplněn. Vyúčtován. OB Vitoraz Prachatice zachovává tradice (baráčníci již od 19. století). Nazývají se sousedé a tetičky, historii předávají dál (každé sedění tetička vzdělavatelka čte z historie národa). Krajově patří k tradicím také nošení krojů a například pečení hnětýnek, mětýnek, nebo zpěv národních písní. A o tom všem byl projekt.

Nejednalo se o jeden den a dnů několik. Pečení, zdobení, kurz a vlastní oslava výročí republiky. Tetičky se nejprve sešly k pečení. Prostory jim pronajala ZŠ Prachatice Vodňanská, kde je velká školní kuchyně s několika troubami a dostatečným množstvím plechů, náčiním. Vykrajovátka, některá mnoho desítek let stará, si však tetičky přinesly vlastní. A že jim to šlo od ruky je vidět na fotografiích. Druhý den patřil zdobení. Na zdobení, které má také své specifikum, je zapotřebí hodně materiálu, který byl právě pořízen z projektu. Prostory rychty (místnost, kde se tetičky a sousedé a jejich přátelé schází), se tak zaplnily bonbóny, polevami a veselím, které při kreativitě panovalo.

V rámci projektu také proběhl kurz zdobení hnětýnek v rámci Třetího festivalu seniorů v Plzni, kde tetičky a dobrovolníci z Prachatic jej společně vedli a měl velký ohlas. Účastníci si zdobili mětýnky nanečisto a pak si každý domů jich několik odnášel.

Den D, Baráčnický den se konal v říjnu, k výročí vzniku Československého státu. Pronajat byl Radniční sál Staré radnice v Prachaticích. Účasten byla jak starosta Martin Malý, tak místostarosta Jan Klimeš a další hosté. V programu vystoupilo taneční seskupení seniorů Slunečnice z Českých Budějovic s tancem Česká a Moravská beseda a také Jarmila Šímová a Marie Šímová se svým zpěvem, v němž nechyběla ani Masarykova píseň Ach synku, synku. Sál byl nádherně vyzdoben nejen květy, ale zejména výstavou fotografií krojů a i maketami s kroji Česká Mařenka (makety zapůjčilo místní Prachatické muzeum), nejvíce obdivovaná však byla právě výstava mětýnek, které byly rozdány těm, kteří zůstali až do konce (a to byli téměř všichni). Baráčnický den navštívili nejen samotní baráčníci, ale také veřejnost, turisté, nebo i senioři z Domova Matky Vojtěchy, zástupci spolupracujících neziskových organizací.

Výstava fotografií zdobí rychtu baráčníků a stejně tak sborníčky udělaly radost všem, kdo jej obdrželi.

Hanka Rabenhauptová