Všechny by měly vyrůst na silnicích II. tříd. V tuto chvíli je pravděpodobně nejblíže realizaci několik let plánovaná kruhová křižovatka ve Vimperku pod viaduktem mezi dvěma obchodními domy a autobusovým nádražím. „Máme hotovu dokumentaci k územnímu rozhodnutí, a to je i vydáno. Provádějí se majetkoprávní dispozice," podotkl Jiří Klása s tím, že kraj by měl mít do 3. dubna předánu projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. To by mohlo nabýt právní moci někdy na přelomu srpna až září.

Následně se bude rozhodovat o finančních zdrojích. „Uvažovaná částka je poměrně vysoká, vypadá to na zhruba padesát milionů korun. Cenu navyšují náklady na překládku Pravětínského potoka," zdůraznil Jiří Klása. Jedním ze zdrojů může být rozpočet Jihočeského kraje. „Druhou možností jsou peníze na modernizaci přístupové komunikace hraničnímu přechodu Strážný ," uvažoval Jiří Klása. Pokud se týká samotné stavby kruhové křižovatky, odhaduje ji  až na rok 2015.

Úvahy Jihočeského kraje v oblasti investic do silnic na Prachaticku směřují také na změny křižovatky nové silnice u Těšovic, křižovatky u Stopařky a druhou křižovatku ve Vimperku Na Fišerce. Právě ta je ale pouze hodně vzdálená.

Nejblíže realizaci by mohla být křižovatka u Stopařky. I v tomto případě by chtěl mít kraj ještě letos vyřešené stavební povolení. „Komplikované je to u Těšovic, kde sice máme hotovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, ale vinou jednoho vlastníka pozemku se nemůžeme pohnout dál," řekl Jiří Klása. Letošní rozpočet kraje počítal s deseti miliony korun na stavbu. Vše stojí a padá na vlastnických právech k pozemkům. „Zatím to na dohodu nevypadá,"  zakončil Jiří Klása.