„V první etapě se pustíme do návětrné strany, která nás trápí nejvíce," uvedl starosta obce Václav Novák.
Podle něho je oprava střechy rozdělena na dvě části, protože jednorázová oprava by byla pro obec příliš finančně náročná. „I tak nám kraj přispěl sto padesát tisíc korun," poznamenal starosta. Vybraná firma se do opravy pustí na začátku prázdnin a nejpozději do konce července práce dokončí.