„Je to již čtvrtý spoluvlastnický podíl na kapli,“ upřesnil Andrej Bančanský z tiskového oddělení úřadu s tím, že se vždy jednalo o případ nedostatečně identifikovaného vlastníka, který byl následně vyřešen jako odúmrť.

Kaple byla vybudována v roce 1899 a původně ji vlastnilo celkem jedenáct obyvatel osady. Za více než stoleté období se měnili nejen spoluvlastníci, ale i výše spoluvlastnických podílů. V současné době kapli vlastní sedm fyzických osob a obec Malovice, která je nyní již majoritním spoluvlastníkem.

V příštím týdnu se otevření nový Penny Market v Netolicích.
Nový Penny Market se v Netolicích otevře do Mikuláše

Kaple je průběžně renovována. Byla částečně opravena střecha a vnější fasáda, byl opraven mobiliář a zrestaurována korouhev. Renovace zajišťuje obec, která se společně se sousedy stará také o okolí kaple