„Je v něm přesně určené mimo jiné rozdělení komunikací v katastru obce, informace o nich a podobně. Dále máme vyčleněny parkovací plochy či chodníky. Jednalo se o společnou akci obcí mikroregionu Vlachovo Březí, jimiž jsme členy. Celkové náklady na zpracování návrhu pasportu se vyšplhaly na částku dvacet tisíc korun,“ uvedla starostka obce Ivana Vlková.