Celý areál měl sice před lety sloužit jako Muzeum železné opony, ale záměr postupně zapadl a rozlehlý areál dnes nedělá Kvildě tu nejlepší vizitku, ačkoli s tím obec donedávna nemohla dělat prakticky vůbec nic.

Rotu si rozdělí

„Při vydání pozemků ministerstvem vnitra ministerstvu životního prostředí potažmo Národnímu parku Šumava jsme společně projednávali záměry správy i obce. Na tom jsme se v první fázi dohodli. Zatím sem jezdí odborníci, kteří zkoumají statiku a možnou obnovitelnost dosud stojících budov. Obec určitě čeká řada změn už jen proto, že se jedná o centrum, jenž by mělo nabízet služby, které tu určitě chybějí,“ vysvětlil starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Od spolupráce se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava si vedení obce hodně slibuje. „Správa parku je silný subjekt. Ve finále, ať ten prostor bude mít Petr nebo Pavel, je důležité, že se s tím bude něco dělat. Přece jen tudy projde tři čtvrtě milionu lidí ročně a to, co zatím vidí, je skutečně ostuda. Teď je tu šance hlavně v letním období zajistit bezpečí návštěvníků. Projet nebo projít po Kvildě bývá v letních měsících docela problém,“ tvrdí starosta.

Všechno v centru

Už nyní je zřejmé, že Národní park Šumava bude využívat především bývalou ubytovací budovu roty. „V rámci projektu Divoké srdce Evropy tu vznikne návštěvnické centrum, ostatní budovy nejspíše čeká demolice. Místo nich vyrostou parkoviště, veřejná zeleň, která tu chybí. A navíc v centrální části areálu by měly být soustředěny služby pro návštěvníky,“ nastínil budoucí využití chátrajícího areálu starosta Kvildy. Rekonstrukce a revitalizace celého prostoru ovšem nebude zítra. Aktuálnější je v tuto chvíli chystaná rekonstrukce a modernizace informačního střediska správy parku.

Jednotný styl

Ta se chce věnovat postupné modernizaci všech středisek, které si to podle ředitele Františka Krejčího zaslouží. „Informační středisko na Kvildě má roční návštěvnost až sedmdesát tisíc lidí. Jednak je to nejnavštěvovanější středisko v národním parku a jednak je již za tu dobu opotřebované a je nutné je modernizovat,“ potvrdil Krejčí. Záměrem správy parku je, aby návštěvník střediska pochopil, že je v uceleném systému poskytování informací o národním parku a chráněné krajinné oblasti. To znamená, že při návštěvě jednotlivých informačních středisek správy pozná, že k sobě patří architektonicky, tématicky i technologicky.

Obnova je nutná

Přestože se na Kvildě plánuje využití objektů bývalé roty a nedaleko Kvildy v souvislosti se zoologickým programem velké návštěvnické centrum, nepovažuje Krejčí investici do modernizace kvildského střediska za vyhozené peníze. „Rozhodně ne. V minulých letech byla infrastruktura pro návštěvníky národního parku a CHKO významně zanedbávána. Je potřeba i po dohodě se starosty obcí zlepšovat péči o návštěvníky a zvyšovat podíl návštěvníků, kteří se populárně–naučnou formou dozvědí co nejvíce o tom, co viděli, mohou vidět i o důvodech ochrany přírody. Nechováme se jako cestovní kancelář, nelákáme další počet lidí, ale chceme z příchozích co největší množství kvalitně informovat,“ zdůraznil ředitel správy parku.

Deník/Miroslav Fuchs