„Samozřejmě jsme se podle patřičného zákona řídili i dříve. Nyní však vůbec poprvé má obec tato pravidla schválená v písemné formě. Při vyřizování veřejných zakázek máme přesně určeno, jak postupovat. Jedná se především o výběrová řízení. Na základě této písemnosti pak hned určíme nejvhodnější postup, tedy jestli například budeme vybírat na danou věc ze tří firem a nebo jestli uděláme rozsáhlejší výběrové řízení,“ uvedla starostka obce Jana Hrazánková.