„Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a obnova zeleně, a to včetně údržby zpevněných ploch v historické části obce,“ vysvětlila starostka Chluman Ivana Vlková. Dodala, že lhůta pro podání nabídky končí 18. července.