Jihočeský kraj se rozhodl pomoci obcím s vybudováním či obnovou počítačového vybavení a s vytvořením nebo inovací internetové prezentace. Grant je určen pro obce do 2 tisíc obyvatel. Termín podání žádostí je do 30. července. Maximální výše grantu na webové stránky je 30 tisíc korun, na vytvoření nových stránek obce pak 25 tisíc korun.