„Technologie čističky odpadních vod byla opravdu zastaralá. V současné době tedy probíhá její rekonstrukce v hodnotě sedm milionů korun. Do budoucna vidím situaci bez problémů. V loňském roce byly totiž dokončeny veškeré nové části, které bylo potřeba odkanalizovat,“ sdělil starosta obce Kvilda Václav Vostradovský.
Dotaci, tedy celkem dvacet milionů korun, získala obec ze Státního fondu životního prostředí.
„V letošním roce bychom chtěli rekonstrukci dokončit a navýšit kapacity čističky odpadních vod,“ doplnil starosta Václav Vostradovský.

Bohumilice - Žádost o dotaci týkající se rekonstrukce čističky odpadních vod a projekt připravuje obec na září letošního roku. „Vše samozřejmě připravujeme tak, aby čistička splňovala požadované evropské normy. Jedná se o částku asi dvacet sedm milionů korun,“ sdělil starosta obce Bohumilice Jaroslav Nový.

Strážný - Nově postavená čistička odpadních vod je ve Strážném. Na ní získala obec dotaci, a to ze Státního fondu životního prostředí. „V současné době jsme zahájili zkušební provoz nové čističky. Zrovna ve čtvrtek jsme provedli zkoušku provozu. Naše čistička rozhodně splňuje požadované normy, strach ze sankcí tedy nemáme,“ řekl starosta obce Jaroslav Pubal.

Tvrzice - V obci již připravili velký projekt, který se týká právě rekonstrukce čističky odpadních vod.
„Rekonstrukce je z toho důvodu, že čistička nesplňovala požadované normy. Do konce roku jsme tedy museli zažádat o dotaci, a to ze Státního fondu životního prostředí. Teď ale záleží na tom, jestli bude dotace schválena. S opravou čističky bychom chtěli začít na jaře letošního roku. Se splněním norem bychom tedy neměli mít problém,“ řekl starosta obce František Bušek.

Strunkovice nad Blanicí - Také zdejší čistička splňuje normy. Byla totiž zrekonstruována po povodních v roce 2002.
„Čistička je v dobrém stavu a splňuje požadované parametry. Kvůli povodním byla poškozena část čističky i kanalizace. Obnova se však již uskutečnila,“ dodal starosta městyse Karel Matějka.
Na čističku odpadních vod ve Strunkovicích nad Blanicí je napojeno sedm okolních osad. Pouze Svojnice je napojena na čističku v Hracholuskách.