Zde jsou některé zásadní projekty a aktivity, které Občanské sdružení Stanislavy Chumanové realizovalo od svého vzniku do loňského roku:

close Z činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. info Zdroj: Z archivu OS zoom_in V roce 2009 podpořilo OS na doporučení SKI Klubu sportovní činnost sportovkyně, částkou 10 000 Kč a v částkou 6 000 Kč naše invalidní spoluobčany.

V roce 2010 předalo sdružení Nemocnici Vimperk do užívání mobilní zvedák Eva, který velmi ulehčuje práci s imobilními pacienty. Hodnota zvedáku je 80 000 Kč. 3 000 Kč jsme věnovali na podporu invalidních spoluobčanů.

V roce 2011 předali zástupci našeho sdružení Oblastní charitě v Pravětíně novou pračku, ledničku a mikrovlnnou troubu v hodnotě 12 000 Kč.

Částkou 10 000 Kč jsme přispěli mladé nadějné sportovkyni a invalidním spoluobčanům

V tomto roce také převzala Nemocnice ve Vimperku do bezplatného pronájmu od našeho sdružení vybavení do tří pokojů pro dlouhodobě ležící pacienty. Celková hodnota vybavení je 360 000 Kč.

V roce 2012 jsme přispěli na světlo nad operační stůl pro chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk. Výše příspěvku byla 19 000 Kč.

V červenci 2013 předalo naše občanské sdružení vimperské veřejnosti Areál zdraví ve Sklářské ulici v celkové hodnotě 450 000 Kč.

V tomto roce pořídilo také speciální sedačku do auta pro imobilní Aničku v ceně 50 000 Kč.

V roce 2014 jsme předali veřejnosti, a především dětem na sídlišti Park nad pekárnou v celkové hodnotě 783 000 Kč.

Oblastní charitě Vimperk jsme zakoupili přístroj na měření krve v hodnotě 22 522 Kč.

V roce 2015 vybudovalo sdružení vycházkovou a naučnou stezku Hrabický okruh v hodnotě 164 000 Kč.

V tomto roce jsme zakoupili jídelní desky pro Hospic Prachatice v částce 4 975 Kč.

V roce 2016 jsme vybavili Komunitní centrum ve Sklářské ulici ve Vimperku, které slouží jako klubovna pro seniory a spolky. Současně jsme i vybavili zázemí pro pečovatelskou službu. Hodnota tohoto projektu je 527 000 Kč.

V roce 2016 jsme ve spolupráci s Veronikou Spieglovou zakoupili televizor pro prachatický hospic v částce 7 568 Kč.

V roce 2017 jsme zakoupili pro Aničku speciální vozík v hodnotě 49 271 Kč.

Ve stejném roce jsme za 38 500 Kč dokoupili vybavení pro Komunitní centrum pro seniory. Šlo o velkoplošnou televizi, ledničku a rámování obrazů.

V roce 2018 jsme zakoupili za 7 165 Kč zatemňovací závěsy včetně příslušenství pro ergodílnu v nemocnici Vimperk.

Částkou 36 741 Kč jsme přispěli spolku Šumava na nohou do veřejné sbírky na zakoupení pomůcek pro občany s těžkým zdravotním a mentálním postiženým.

Mezi pravidelné každoroční aktivity sdružení patřilo i nadále bude patřit předávání Ceny Stanislavy Chumanové vítězi dětské výtvarné soutěže NaturVision v rámci stejnojmenného filmového festivalu.

Tato cena bude pouze hrazena již soukromým subjektem.

Naše sdružení také přispívalo každoročně částkou 5 000 Kč na letní tábor pro děti s patologickými jevy. Tato částka byla hrazena z výtěžku charitativního bazaru. Veškeré věci pro pokračování tohoto bazaru byly předány spolku Šumava na nohou, který bude tento bazar provozovat v budoucnu a výtěžky bude používat pro charitativní činnost.

Celkově jsme se nám za 11 let našeho působení povedlo uskutečnit akce a odevzdat příspěvky v celkové hodnotě 2 640 742 Kč.

To se nám povedlo jen díky spolupráci s vámi všemi – s firmami, občany a spolky. Když tomu připočteme každoroční podporu letního tábora pro děti s patologickými jevy a cenu pro vítěze dětské výtvarné soutěže Natur Vision, dostáváme se na konečnou částku ve výši 2 705 742 Kč.

A to je vše, teď už zbývá jenom děkovat všem vám, kdo jste se na tom podílel s námi. Ať jste zástupci zdejších firem, obyvatelé Vimperka a okolí, představitelé místních spolků nebo médií. Nemůžeme vás všechny jmenovat, ale vše o naší činnosti a všech našich dárcích najdete na našem webu www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz a facebooku.

Za všechny naše členy, kteří se během let na činnosti OS Stanislavy Chumanové podíleli, a kteří s vámi rádi spolupracovali, vám děkujeme. Členkami a členy našeho spolku v různých fázích jeho existence byli Věra Vávrová, Jitka Bošková, Vlasta Komrsková, Renata Lešková, Martina Malíková, Jaroslava Martanová, Bohumil Petrášek, Radka Podskalská, Valtr Spiegel, Hana Šimková, Vladimír Vácha a Zdeněk Ženíšek.

Tak ještě jednou, naposled vám všem děkuji s trochou nostalgie a s lítostí, ale s přesvědčením, že budeme dál společně pomáhat těm, kteří to potřebují, a tak rozvíjet naše krásné město Vimperk.

Věra Vávrová