Hlavní líčení pokračovalo bez přítomnosti bývalé tajemnice a další spoluobžalované členky revizní komise. Před soudem vypovídali postupně bývalí činovníci OTS i okresního fotbalového svazu.

Předsedkyně senátu Vendulka Pozniaková se ve svých otázkách tentokrát zaměřila mimo jiné na předání účetnictví, jeho podklady, nebo znalost svědků ve věci čerpání prostředků OTS, kolektivní smlouvy či stanov OTS 
a existence rezervního fondu. Svědci odpovídali i na to, do jaké míry byli informováni 
o prostředcích a financování činnosti OTS.

Všichni svědci shodně vypověděli, že o problémech 
v účetnictví a ve financích se dozvěděli až ve chvíli, kdy okresní fotbalový svaz začal řešit přenesenou právní subjektivitu v rámci okresu.

Z dalších výpovědí pak vyplynulo, že nikdo z činovníků OTS neměl ani tušení, jakým způsobem jsou v nových stanovách upraveny pravomoci bývalé tajemnice a její činnost nikdo nekontroloval. „Nepovažovali jsme to za nutné, věřili jsme, že to, co nám říká, je pravda,“ vyjádřil se bývalý předseda OTS.

Hlavní líčení bylo po zhruba pěti hodinách přerušeno a pokračovat bude 5. listopadu výslechy dalších svědků.