Ten den se totiž od 9 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Netolicích koná veřejné ústní jednání ohledně rekonstrukce komunikace Na Horánku. Město se v současné době pokouší na tuto akci získat dotaci. Jedná se o opravu vozovky v délce přesahující 400 metrů. Součástí akce by bylo i zpřístupnění jednotlivých pozemků pomocí vjezdů a vstupů.