Před ním byly jen úřady Prostějov, Frýdek – Místek a Třeboň. Hanka Rabenhauptová zabodovala se třemi fotografiemi. První byl záběr ze školení, kdy se zaměstnanci učili doprovázet nevidomé po úřadu, druhý obrázek zachytil přípravu na zaměstnání, kdy úřad dává prostor lidem i se zdravotním handicapem a třetí fotografie byla z předání několika desítek háčkovaných výrobků do Kufříků pro život Nadačnímu fondu La Vida. Tajemník MěÚ Radim Rouče si aktivit kolegů, které mluví o činnosti úřadu, cení. „Mám radost a měl by ze mě i Karel, že moje tři fotky uspěly,“ řekla autorka obrázků. Letos šlo o 16. ročník soutěže, který vyhlašuje Institut pro veřejnou správu v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády ČR.