Jen jednoho majitele bude mít pozemek v Zábrdí u Lažišť. Nyní je vlastníkem město Prachatice a zároveň soukromý majitel z Husince, a to vinou chyby státu, respektive Pozemkového fondu České republiky. „Dotyčný majitel z Husince pozemek nabyl v dobré víře od státu. Ten opomenul, že majek historicky patří městu Prachatice," zdůvodnil prachatický starosta Martin Malý.


Věc podle slov starosty Martina Malého řeší přibližně šest let soud. Žaloba na určení vlastnictví byla totiž podána už v roce 2008. „Okresní soud v Prachaticích dvakrát uznal, že vlastníkem je město, jenže soud vyšší instance vždy rozsudek zrušil a případ vrátil zpět," zkonstatoval Martin Malý a vysvětlil, že bude lepší duplicitní vlastnictví vyřešit dohodou.


Zdůvodnění k tomu zastupitelům podal právník města Bedřich Tichý. Zastupitelům dále nedoporučuje podat městu Prachatice odvolání. Právě nabytí pozemku v dobré víře má totiž podle výroku Ústavního soudu větší váhu. S největší pravděpodobností by tak město Prachatice v dalším soudním řízení neuspělo.


Prachatičtí se ale vzdát pozemků jen tak nechtějí. Reálné možnosti podle právníků existují. „Budeme proto požadovat po státu náklady vzniklé soudním řízením a zároveň požádáme o jiné pozemky ve stejném rozsahu nebo například finanční odškodnění," uzavřel prachatický starosta s tím, že doporučený postup odsouhlasili v pondělí odpoledne zastupitelé.