Sice bez konkrétní finanční podpory, ale s doporučením obrátit se na kulturní komisi a radu města odešel z pondělního jednání zastupitelů zástupce spolku Šumava na nohou Radek Harazim.


Po prosincovém seznámení se záměrem uspořádat ve Vimperku koncert, jehož výtěžek chce spolek použít na pomoc zdravotně postiženým osobám z Vimperku a okolí, obrátil se zástupce Šumavy na nohou Radek Harazim se žádostí o finanční podporu na zastupitele s tentokrát již jasnou částkou. Ta byla podle návrhu ve výši 145 tisíc korun, což je přesná polovina rozpočtovaných nákladů na uspořádání koncertu. Spolek Šumava na nohou jej chce uspořádat v letním divadle 15. srpna.


Kromě částky, jíž by podle představ spolku mohlo město podpořit zamýšlenou akci, zazněla také jména konkrétních interpretů, s nimiž Šumava na nohou, nebo prostřednictvím jejích manažerů, o účasti jedná. „Hlavními interprety by měli být například Tomáš Klus, Anna K nebo Walda Gang," upřesnil Radek Harazim na jeden z dotazů. Právě honoráře pro účinkující by měly tvořit maximálně šedesát procent nákladů na plánovaný koncert.


Vedení města a zastupitelé si v pondělí také upřesnili další záležitosti, které se týkají například financování celé akce a zdrojů, které chce spolek vedle města využít. Podle Radka Harazima není možné spoléhat se pouze na příspěvek od města. „Zaslali jsme žádost o poskytnutí grantu z prostředků Jihočeského kraje a jednáme i se sponzory. Do určité míry bude záležet i na tom, zda od města dostaneme bezplatně pro pořádání areál letního divadla, nebo se akce uskuteční v komerčním prostoru," uvedl zástupce spolku Šumava na nohou.


V té souvislosti ale podotkl, že dosud nemá v ruce oficiální vyjádření k žádosti, kterou se obrátil v listopadu loňského roku na radu města ohledně bezplatného pronájmu letního divadla. Místo konání akce je podle Radka Harazima důležité i ve vztahu ke sponzorům. „Pokud bude koncert v letním divadle, platí mokrá varianta v sálu KD Cihelna," ujistila se starostka Vimperku Jaroslava Martanová. „Takže zase není až tak rozhodující, kde se to bude nakonec konat, protože to bude buď v letním divadle, nebo v Cihelně. Oba prostory připadají do úvahy a na to můžete sponzory upozornit. Vy byste upřednostňovali letní divadlo, pokud je budete mít k dispozici formou bezplatného pronájmu s nějakými opatřeními," doplnila starostka.


Zmíněná opatření v případě letního divadla se týkají ochrany zejména herních prvků, které nechalo před nedávnem město do areálu nainstalovat. Je jasné, že v případě pořádání koncertu v tomto místě, by některé prvky musely dočasně zmizet, zbytek by pak byl technicky zajištěn, aby nedošlo k jejich poškození, nebo zranění osob o ně. A jasno je i v tom, za kým by šly případné náklady na opravu těch prvků a dalšího městského majetku v areálu, které by byly při akci případně poškozeny. „V rozpočtu na akci je zahrnuto také pojištění právě pro takové případy," ubezpečil Radek Harazim.


Nejdůležitější otázkou, kterou bylo třeba v pondělí nějak vyřešit, byla finanční spoluúčast města na akci. I přes podporu, kterou zastupitelé a vedení města záměru spolku Šumava na nohou vyjadřovali, nedokázali se shodnout ani na výši příspěvku, ani na tom, odkud by jej případně v právě schváleném rozpočtu města pro letošní rok vzali. Pro své rozhodování chybělo zastupitelům detailnější rozklíčování rozpočtu, byť to předložil Radek Harazim a zástupci spolku již v prosinci. Nicméně upřesnil částku, která by měla v rozpočtu 290 tisíc korun na akci pokrýt náklady na honoráře pro účinkující. „Pokud z toho odečtu náklady spojené s ozvučením a další technikou, pak čistě na honoráře je šedesát procent z plánovaného rozpočtu," odpověděl Radek Harazim na dotaz zastupitele Lukáše Sýse ohledně výše honorářů s tím, že již nyní je jejich výše nižší, než by byla v případě, že by pořádali komerční koncert a ne akci s charitativním účelem. „My jednáme s manažery interpretů a většinou je praxe taková, že co řeknou, to také platí, ale samozřejmě lze se vším jít dolů," doplnil Radek Harazim.


„Představoval jsem si ten rozpočet trochu konkrétnější, když už je to druhé jednání, asi bychom měli mít z čeho čerpat. Co se týká toho dalšího, co by mělo následovat, navrhuji částku třicet tisíc korun," vyjádřil se zastupitel Josef Bejček, mimochodem jako jediný uvedl konkrétní výši příspěvku od města. nicméně ani on nedokázal odpovědět na dotaz starostky, z jaké kapitoly rozpočtu by měly být peníze vyčleněny.


Místo peněz, které by zastupitelé přímo uvolnili z rozpočtu na akci spolku Šumava na nohou, se tak nakonec dostalo Radku Harazimovi alespoň konkrétního doporučení, jak by přece jen mohl finanční podporu od města získat. „Navrhovala bych, abychom v tuto chvíli nepřijímali závazné usnesení. Bylo tu řečeno, jak byl projekt prezentován, že obecně se shodneme na tom, že se jedná o dobrou myšlenku a bylo by dobře, abyste si podali žádost o příspěvek jak do rady města, tak do kulturní komise," vyzvala zástupce spolku starostka Jaroslava Martanová. Jak rada města, tak kulturní komise může řešit příspěvky pro spolkovou činnost z jim určených částek, což je jak v případě rady, tak i kulturní komise 200 tisíc korun.