Seminář pod vedením Petry Šmída, certifikovaného lektora na danou problematiku, připravilo město Prachatice v prostorech Klubu SenSen Prachatice Na Sadech.

close Petr Šmíd info Zdroj: Deník / Redakce zoom_in

Přestože starší generace již technologie a nové trendy virtuálního světa také vpustila do svých životů, dívají se často kriticky na nastupující generaci s otázkou, zda zmiňovaný virtuální svět nepoškozuje zejména vztahy mezi lidmi a nevnáší do reálného světa pouze zmatek, agresivitu a nebezpečí.

Shodli jsme se společně na tom, že je důležitý osobní příklad každého z nás - zkrátka nezměníme dobu, ve které žijeme, ale můžeme na konkrétních věcech předávat mladé generaci moudrost získanou věkem. Dědeček může vnukovi při společném natírání oken vyprávět o svém životě, který bývá často bohatší než příběhy všech virtuálních přátel z Facebooku a Instagramu dohromady. Tatínek s maminkou se mohou zamyslet nad tím, jak sami využívají technologie a být tak nevědomým příkladem svým dětem, které zároveň "neodloží" k technologiím do ztemnělých pokojíčků, protože u nich nezlobí. Je snadné odsoudit mladou generaci za to, že dělá něco "co za nás nebylo", náročnější je vytvářet každodenní alternativu, která obstojí před manipulativním virtuálním světem.

Největší výzvou pro rodiče a prarodiče pak zůstávají okamžiky, kdy se na ně mladá generace obrátí s prosbou o pomoc, když je virtuální svět zklamal či zranil - v tu chvíli je dobré vědět něco o tom, jak funguje a případně se společně obrátit na nějakého odborníka v dosahu - i pro tyto případy je tady organizace Portus Prachatice, o.p.s.

Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s.