Rozhodnutí padlo na zasedání zastupitelů, kdy o dotaci měli zájem jen čtyři zastupitelé. Podle slov Pavla Dvořáka, starosty města, totiž přijetí dotace s sebou nese rizika a zodpovědnost, kterou město přijmout nechce.

Jednalo se o dotaci, kdy by čističky sloužily jednotlivým domům. „Město by je nejen postavilo a deset let provozovalo, ale zajišťovalo i monitoring a opravy. Vpouštěli by do ní ale jednotlivci nebo bytové domy. Nezvedl jsem ruku, protože nechci, aby město neslo zodpovědnost za to, co kdo do čističky vypustí. To s sebou nese i vícenáklady na monitoring a obsluhu,“ vysvětlil své rozhodnutí starosta.