Ve Vimperku navíc o malometrážní byty neprojevují zájem výhradně jednotlivci, kteří by se rádi buď přestěhovali z většího bytu do menšího, nebo se chtějí osamostatnit a zkusit si bydlet na začátek v menším bytě. Rozvoj některých firem totiž ve Vimperku pokračuje a s tím souvisí i zájem z jejich strany mít možnost nabídnout pro své nové zaměstnance vedle pracovního místa také bydlení. Podle místostarostky města Jaroslavy Martanové se tak opakuje situace podobná přestavbě dívčího internátu bývalé lesnické školy i u budovy původně využívané jako internát pro chlapce. Jenomže zatímco bývalý dívčí internát už využívá jako bytové jednotky pro své zaměstnance společnost Rohde&Schwarz, pro podobné využití chlapeckého internátu ještě není hotov ani podrobný projekt. Přesto už nyní o část z budoucích bytů zájem je. „Oslovilo nás Rohde&Schwarz, že by mělo zájem o část těchto bytů v podobném režimu, v jakém využívá byty v bývalém dívčím internátu. A podobně se o takové byty zajímají další dvě firmy, které by je rády využily jako podnikové pro své zaměstnance. Takže byty v bývalém chlapeckém internátu, které by měly být od garsoniéry po 2+1, bychom bez problémů okamžitě obsadili," uvedla Jaroslava Martanová, s tím že by zde mělo vzniknout zhruba dvacet malometrážních bytů.
O malé a menší byty ale nemají zájem pouze mladí lidé, ale také senioři. I když v jejich případě se nabízí přece jen více možností, jak řešit vyšší náklady na bydlení. Přímo ve Vimperku mohou využít domov s pečovatelskou službou v ulici Svornosti a město počítá s vytvořením dalších bytů pro seniory v bývalé ubytovně v jednom z panelových domů v ulici Karla Weise. O přestěhování seniorů z ulice Svornosti ale město neuvažuje. „Senioři z tohoto objektu se rozhodně nechtějí stěhovat, jsou tam zvyklí, v létě tráví volný čas na lavičkách a docházejí za nimi jejich známí a příbuzní," vysvětluje místostarostka. A na papíře zůstává zatím i návrh na vybudování nového moderního domu s pečovatelskou službou v ulici 1. máje s propojením do ulice Na Výsluní.
Důvody jsou podle místostarostky dva, peníze a zbytečné navýšení nabídky bez odpovídající poptávky, kterou má navíc v letošním roce rozšířit penzion pro seniory v bývalém hotelu Vltava. „To je věc, která sice byla v dlouhodobém záměru, ale v současnosti na to město nemá prostředky, navíc momentální nabídka dostatečně pokrývá i poptávku po takových zařízeních ve městě a v nejbližším okolí. Pokud by město tento záměr realizovalo, dostali bychom do problémů nejen sami sebe, ale i ostatní současné i budoucí poskytovatele této služby jejím nadbytečným rozmělněním," zdůraznila Jaroslava Martanová.