Vedení města vyhlásilo za tímto účelem architektonickou soutěž. Podle informací Martina Malého, starosty města Prachatice, se sešlo celkem pět návrhů.

Návrhy posuzovala odborná porota, která jednomyslně konstatovala, že nejvhodnější je návrh označený číslem pět a udělila mu první cenu. Druhým místem ocenila návrh číslo jedna. „Po provedení anonymního hodnocení vlastních soutěžních návrhů porota následně zjistila, že autor návrhu číslo pět nesplňuje předepsané kvalifikační požadavky,“ popsal starosta Martin Malý, který zároveň odpovídá na další dotazy.

Radní měli jednotlivé návrhy k dispozici už zhruba měsíc. Žádný z nich ale nedokázali vybrat jako ten vítězný…

Je nutné rozlišit dvě polohy. Vlastní architektonická soutěž skončila rozhodnutím odborné poroty. První cena nebyla udělena, udělena byla druhá a třetí cena. Autorům oceněných soutěžních návrhů byly vyplaceny ceny dle soutěžních podmínek. Následně je v kompetenci rady města rozhodnout, jaký soutěžní návrh vybrat k další projektové přípravě. Radní, stejně jako odbornou porotu, spíše zaujal návrh pod číslem 5. Jenže jeho autor bohužel nesplňuje podmínky soutěže.

Jára Šísl (uprostřed) zachránil  život Jirky Kadlece. Převzal cenu za Dětský čin roku. Na snímku je s oběma chlapci Jan Révai, patron kategorie Záchrana lidského života.
Jedenáctiletý Jára Šísl z Prachatic zachránil život staršího kamaráda,V čem?

Jde o to, že v soutěžních podmínkách máme požadavek, že autor musí být autorizovaný architekt. Autor námi preferovanějšího návrhu je však autorizovaný inženýr.

Jaké jsou tedy možnosti? Co se stane v případě, že lidé vyberou onen vyřazený návrh?

O další projektové přípravě můžeme jednat buď s autorem soutěžního návrhu, který obdržel druhou cenu, anebo, zjednodušeně řečeno, také s účastníkem vyloučeným pro nesplnění formálních podmínek. Předtím, než bychom s ním začali jednat, by musela rada města rozhodnout o nevybrání žádného návrhu. S tímto formálním postupem si však umíme i po právní stránce poradit.

Co na to říkají právníci města?

Právník města potvrzuje obě zmíněné možnosti.

Radní nevybrali a rozhodli se, že chtějí znát názor obyvatel města…

Ano, chceme vědět, který z návrhů se jim líbí více.

Což v praxi znamená?
Dáváme na výběr dva návrhy. První, označený písmenem A, který skončil podle hodnocení poroty na druhém místě. Druhý, označený písmenem B, se sice porotě líbí nejvíce, ale byl vyřazen pro nesplnění podmínek. Teď chceme slyšet názor Prachatičáků, podle toho zvolíme další postup.

Varianta A

Štěpánčin park - návrh AZdroj: Poskytlo Město Prachatic
Štěpánčin park - návrh A
Štěpánčin park - návrh A

Varianta B

Štěpánčin park - návrh BZdroj: Poskytlo Město Prachatic
Štěpánčin park - návrh B
Štěpánčin park - návrh B