Do konce roku 2018 chtějí mít Volarští navržený, projednaný, schválený a platný nový územní plán. Před nedávnem odsouhlasili volarští zastupitelé jeho zadání.


Jaké konkrétní změny se objeví v nejdůležitějším dokumentu, který zásadně ovlivňuje budoucí rozvoj města, zatím není na sto procent jasné. „Při posledním jednání zastupitelů jsme pouze schvalovali zadat zpracování nového územního plánu. A to na základě rozhodnutí zastupitelů neřešit požadavky obyvatel a samotného města celou řadou změn, ale rovnou pořízením nového územního plánu," vysvětlila starostka města Martina Pospíšilová. Navíc uplynulo čtyřleté období, po němž je nutná revize platného územního plánu.


Požadavek zastupitelů vypustit z nového územního plánu obchvat města nebude možná tak jednoduché realizovat. Potvrdila to vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Volary Jana Bártová. „V rámci projednávání jsem zjistila, že zřejmě při tvorbě nového územního plánu budeme muset ctít minimálně část obchvatu, jímž se řeší přeložka silnic první třídy od Lipna na Lenoru. Kromě toho, že se objevuje v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, což je územně plánovací dokumentace nadřazená územním plánům města obcí, je podle informací ministerstva dopravy zahrnuta také do další studie," uvedla.


V tuto chvíli mají Volarští za sebou pouze schválení zadání nového územního plánu a před sebou výběr zhotovitele. Osloveno bylo celkem šest subjektů, zájemci mohli své nabídky zaslat do včerejška. Po výběru zhotovitele začne vlastní tvorba nového územního plánu. „I když samozřejmě máme požadavky jak od obyvatel, tak z města na úpravy územního plánu, docela si od vybraného zpracovatele slibuji, že by mohl přijít s novými nápady a připomínkami, které jsme zatím neřešili. Je klidně možné, že nás přivede na nové myšlenky, co by se v daném území dalo navrhnout," zvažuje Jana Bártová.


Požadavek na zpracování nového územního plánu vyšel zčásti z většího počtu požadavků na úpravu současného dokumentu a současně uplynulo čtyřleté období platnosti územního plánu, po kterém je nutná jeho revize. Jinými slovy je potřeba zjistit, nakolik je platný územní plán aktuální, zda není vhodné revidovat vymezení ploch a jejich určení co do účelu využití i do velikosti. Týkat se to může například ploch vymezených jako zastavitelné, ať již k bydlení, občanské vybavenosti nebo pro průmyslové využití. Současně by měl nový územní plán řešit aktuální stav biokoridorů.


Ukazuje se, že biokoridory tak, jak je mají Volary v současném územním plánu, lidově řečeno nesedí s biokoridory, jak je vymezují aktuální územní plány okolních obcí. „Je potřeba dát je do souladu podle toho, jak skutečně zvěř migruje. Každopádně platí, že nový územní plán by měl respektovat jak zájmy města a obyvatel, tak požadavky životního prostředí, což je pro Volary, jejichž území se nachází i na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, podstatné. V tuto chvíli to ale vypadá, že bychom nemuseli nechávat zpracovat i posouzení vlivu na životní prostředí, protože se nepočítá s nějakými velkými developerskými projekty," dodala Jana Bártová. Pro Volary by to znamenalo nižší náklady a rychlejší zpracování.


Nový územní plán chtějí mít Volarští v platnosti do konce roku 2018. „Na zpracování nového územního plánu budeme žádat o dotaci na kraji. A tam je podmínka, že od přiznání dotace musí být územní plán hotov a schválen. Tuto podmínku budeme zapracovávat i do smlouvy, kterou budeme uzavírat s vybraným zhotovitelem. Žádost o dotaci budeme posílat v příštím roce, až bude znám zhotovitel a budeme vědět i přesnou částku, o kterou bychom na kraji žádali," doplnila.