„Podle nové obecně závazné vyhlášky budou nyní na hřbitově ukládány pouze urny. Právě to je nejdůležitější změna. Po jeho opravách v loňském roce jsme pochopitelně potřebovali vypracovat nový řád pohřebiště,“ popisovala důvody obce její starostka Jana Hrazánková.

Hřbitov, který byl v roce devatenáct set sedmdesát šest srovnán se zemí, dali Borovoladští dohromady za téměř milion korun. „Hřbitovní kříže a náhrobky, které se ukrývaly pod hřbitovem, jsme při opravách očistili a znovu postavili. Také jsme mimo jiné opravili památník padlých z I. světové války, který je také jeho součástí,“ popisovala rozsáhlé opravy hřbitova Jana Hrazánková.

Nový řád pohřebiště popisuje mimo jiné správné chování jeho návštěvníků, podmínky pro výstavbu hrobu, celkový rozsah služeb na pohřebišti a v neposlední řadě například i provozní dobu.

„Hřbitov je nyní pro všechny znovu plně k dispozici,“ dodala Jana Hrazánková.