V nadcházejícím školním roce 2020/2021otevírá vimperské gymnázium nový studijní obor se zaměřením na informační technologie. „Studenti zde mohou očekávat rozšířenou výuku informatiky zaměřenou na základy algoritmizace, programování, základy robotiky, 3D grafiku a tisk, ale i virtuální realitu,“ uvedl ředitel gymnázia Mgr. Jan Heřta. Na základě aktivní spolupráce školy se strategickými firemními partnery - společností Rohde & Schwarz, závod Vimperk s.r.o., VirtualTraining s.r.o. , SportSoft, s.r.o a STYRAX a.s., budou moci studenti absolvovat odborné stáže přímo v uvedených firmách.

Mladí programátoři získají zkušenosti ve Vimperku. ;

Nový obor má ještě jedno významné specifikum, kterým je výuka vybraných odborných předmětů odborníky z praxe. „Studenti se tak dostanou do přímé interakce s realitou firemních procesů,“ dodal Jan Heřta.

Jako přípravku pro nově vzniklý maturitní obor mohou žáci základních škol využít kroužek programování Mladý programátor. Jeho provoz bude na Gymnáziu zahájen v lednu roku 2020. Kroužek je určen pro žáky 6.-9.tříd základních škol a bude probíhat každé úterý od 15:00 do 16:30 hod.

Mladý programátor vzniká ve spolupráci vimperského gymnázia, společenství firem VIM.Perk z. s. a DDM Vimperk. Jeho cílem je seznámit žáky základních škol zábavnou formou se základy programování v programovacím prostředí Scratch, naučí se zde i vytvářet jednoduché 2D hry a mnoho dalšího. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu jitka.schneiderova@vimdotperk.cz