„Důvodem neúčasti byl protest proti způsobům přípravy a projednávání návrhu nového Návštěvního řádu NP Šumava,“ informoval v tiskové zprávě předseda Svazu šumavských obcí František Nykles.
Z posledního jednání tak nebyly v podstatě žádné výstupy, což potvrdili i zástupci správy parku. Obě zmíněné strany tak i v následujícím období čekají ostré výměny názorů, kdy se jen stěží daří hledat shodu. Obě strany hovoří o tom, že se nebrání společným jednáním a chtějí vytvořit kompromis, který by vedl ke schválení Návštěvního řádu NP Šumava.
Realita je však zatím úplně jiná a nic nenasvědčuje tomu, že by měl nastat zásadní zvrat. Nový návštěvní řád tak musí počkat.