Prodloužení rekonstrukce Rumpálovy ulice znamená také delší trvání provizorní přístupové panelové komunikace přes pole. Ta by ale nemusela sloužit pouze těžké technice a obyvatelům ulice do doby dokončení oprav, ale také při stavbě hřiště plánovaného v souvislosti s výstavbou obchodního centra v Krumlovské ulici.
Požadavek ze strany města na vybudování hřiště v souvislosti s podmínkami pro stavbu obchodního centra a závazek investora hřiště postavit trvá. Bylo by tedy jen logické využít provizorní komunikaci bez toho, že by těžká technika ničila nové povrchy v Rumpálově ulici po dokončení její rekonstrukce. Podle vedoucího odboru investic z MěÚ Prachatice Jaromíra Markytána je to rozumné řešení. „Jednak bychom pohybem techniky nerušili obyvatele Rumpálovy ulice a současně by si tím město ochránilo nemalé investice, které do její rekonstrukce vkládá," potvrdil Jaromír Markytán.
Kdy začne investor obchodního centra s vlastní výstavbou hřiště, ale v tuto chvíli jasné není. „Každopádně podle předběžných dohod s investorem by hřiště mělo stát nejpozději do doby kolaudace obchodního centra. Jestli to bude v příštím roce na jaře nebo na podzim, to se bude odvíjet od toho, jak rychle se začne s výstavbou obchodního centra. K tomu ale zatím investor nemá potřebné stavební povolení," upozornil Jaromír Markytán.

Nové hřiště v Rumpálově ulici požadovalo město Prachatice již po zájemci o stavbu obchodního domu ve Vodňanské ulici před několika lety.

Na stejný požadavek kývl souhlasně i investor obchodního centra, které by mělo vyrůst v Krumlovské ulici v areálu bývalého závodu společnosti Madeta. Na rozdíl od obchodního centra, mohl by hřiště začít investor stavět obrazně řečeno třeba zítra. Podle vedoucího odboru investic MěÚ Prachatice Jaromíra Markytána je totiž na hřiště vydáno platné stavební povolení. „Na jeho stavbu má město platné stavební povolení ještě z doby, kdy se mělo stavět v souvislosti s výstavbou Tesca. Pouze se prodlužovala vyjádření, ale stavební povolení je stále v platnosti," říká vedoucí odboru investic.
Termín zahájení prací na hřišti je ale závislý více na vydání stavebního povolení pro obchodní centrum a zahájení stavebních prací. A termín zatím není jasný. To připustil i starosta Prachatic Martin Malý. „Jediný termín, který je pro stavbu hřiště podle smlouvy s investorem dán, je, že hřiště musí být hotovo nejpozději v době, kdy bude otevřeno obchodní centrum. Ale ani v tom případě není přesné datum známo," podotkl starosta Malý.
Je tak možné, že do doby ukončení rekonstrukce Rumpálovy ulice, což je zhruba polovina července, se hřiště stavět nezačne. Pak je otázkou, zda zůstane alespoň do doby vybudování hřiště zachována provizorní přístupová komunikace, nebo se zruší. „Je zřejmé, že pokud se bude stavět hřiště v Rumpálově ulici, nebyly bychom rádi, kdyby těžká technika jezdila po novém asfaltu. Detaily jsme ale zatím neřešili ani s investorem, ani s vlastníkem pozemku společností Prima Agri," připustil dále Martin Malý.
Zatím by mělo platit to, co dohodlo vedení města v případě využití pozemků společnosti Prima Agri v souvislosti s provizorní přístupovou komunikací pro rekonstrukci Rumpálovy ulice. „V posledním roce určitě mezi městem a společností k jiným dohodám nedošlo. Město zatím pozemek využívá pro přístup na stavbu a obyvatelé jako obslužnou komunikaci za jasně stanovených dopravně bezpečnostních podmínek zejména při vjezdu a výjezdu na hlavní silnici do Starých Prachatic," potvrdil starosta.
O zachování cesty v jakémkoliv režimu město zatím vůbec nejednalo. „Nebráním se myšlence, že by cesta nakonec zůstala zachována z různých důvodů, ale to by bylo třeba rozhodně projednat jak ve vedení města, tak pochopitelně se společností Prima Agri. Nápad cestu zachovat bych osobně považoval za vcelku dobrý, navíc historicky spíše polní cesta nebo pěšina tu už využívána neoficiálně byla, ale není to jen o chuti ze strany města, ale také o vůli a podmínkách vlastníka pozemku. O tom všem by bylo třeba jednat," doplnil Martin Malý.
Současné dopravní provizorium by chtěl využít i investor obchodního centra. Podle slov zástupce společnosti Rent Group Zdenka Mrzeny je ale nyní obtížné sdělit přesný termín výstavby hřiště, protože není znám ani termín zahájení stavby vlastního obchodního centra. „Rádi bychom se s vlastníkem pozemku dohodli, ale k tomu potřebuji mít něco v ruce. V tuhle chvíli si myslím, že do ukončení rekonstrukce Rumpálovy ulice se stavbou ale nezačneme," potvrdil Zdenek Mrzena s tím, že bude maximální snaha, aby se s hřištěm začalo souběžně s výstavbou obchodního centra. Přesný termín zahájení prací nechce odhadovat, ve hře je nicméně podle něho srpen.