Přestože před nedávnem zastupitelé na základě přehledných architektonických studií všech pěti etap rozhodli, že letní areál už letos neotevřou a začnou na stavbě první etapy nového areálu vodních sportů, na kterou získal Vimperk dotaci necelých třicet milionů korun, otevřela se opět otázka rozsahu a podoby budoucí vodní plochy.
Podnět k tomu dal zastupitel Josef Bejček. „Tři venkovní bazény, které doteď fungovaly, se promění na jeden bazén 25x7 metrů, alespoň zhruba. To je rozhodně menší vodní plocha pro koupání. Pro mne je to trochu dilema, protože je to i o vodní ploše. Tady jsou tři bazény, do kterých se návštěvník může jít koupat nebo si zaplavat," uvedl Josef Bejček a zajímal se i o možnosti řešení výstavby dalších etap.
Na vysvětlenou starosta Bohumil Petrášek shrnul, že momentálně získalo město dotaci na stavbu první etapy záměru zastřešeného bazénu, tedy na bazén zahrnující část pro plavce a část pro vodní atrakce. „Nikdo v tuto chvíli neví, jaké dotační prostředky budou v příštím plánovacím období z Evropské unie a zda i na tyto účely. Určitě není dogma, že by se další venkovní bazén musel stavět až v poslední etapě. Pokud se ukáže, že bude velmi složité zajistit dotaci na předchozí etapy a bude šance získat peníze spíše na další bazén, nic nebude bránit příštímu zastupitelstvu schválit změnu pořadí a předsunout stavbu venkovního bazénu," doplnil starosta Petrášek.
Podporu pro své obavy našel Josef Bejček u zastupitele Pavla Dvořáka. „Co říká kolega Bejček je pravda a až se to postaví, bude šok z toho, jak je to malé. To vám garantuji. Je to doplnění stavu, který měl být ke krytému bazénu. Takže až se to dodělá, budete všichni v šoku, jak malá je to loužička. Já jsem pro to zvedl ruku proto, že se musí okamžitě jednat o další etapě," zdůraznil Pavel Dvořák.
Podle něho je teď zásadní tah na vedení radnice, protože údajně v následujícím plánovacím období Evropská unie nebude na projekty bazénu a sportovišť uvolňovat žádné dotace. „Ale je tady možnost projektů PPP, a to je potřeba okamžitě připravit. Jinak, co tu říkal zastupitel Bejček, dopadne přesně tak a bude to strašné zklamání pro lidi. Je tedy teď na vás a ne na příštím zastupitelstvu, abyste využili ten rok, co tu ještě jste, k přípravě PPP projektů. A řeknu vám, vážené kolegyně a kolegové jednu věc, tyto věci jsem sondoval a nevěřili byste, kolik je soukromých peněz pro tyto investice, ne státních, ne evropských, ale privátních. A protože do dvou tří let bude v naší oblasti velká rána řádově dvě tři miliardy, je potřeba tohle využít a to záleží na profesionálním vedení radnice," obrátil se Pavel Dvořák směrem k vedení města bez konkrétnějších informací o chystané „velké ráně".
Projekt první etapy, potažmo budoucího zastřešeného bazénu, je ale podle Bohumila Petráška téměř shodný, alespoň co do velikosti vodní plochy, jako byl původní projekt krytého bazénu. Ten navíc nepočítal s dostavbou dalšího venkovního bazénu. „Přivítám, pokud kdokoliv ze zastupitelů bude věrný svému slibu zastupitele a přijde a řekne, že má možnost společně s městem řešit takový a takový PPP projekt. V této oblasti jsem trochu skeptický, protože všichni víme, že tato zařízení je nutno dotovat z našich prostředků a nevěřím příliš tomu, že by soukromníci chtěli investovat své prostředky do krytého koupaliště ve Vimperku. Možná by to šlo v Českých Budějovicích nebo v Praze, ale jsem spíše pesimistou, byť bych se rád mýlil," zareagoval starosta Petrášek.
Slova o tom, jak malá bude po dokončení první etapy vodní plocha, podle něho nejsou tak úplně přesná, pokud se týkají nadsázky o malé louži. Rozdíl mezi projektem na zastřešený areál předkládaný k neúspěšné žádosti o evropskou dotaci z regionálního operačního programu městem v době, kdy v čele radnice seděl Pavel Dvořák, je prý minimální. „Mezi projektem zakrytého bazénu a otevřeného koupaliště před finální etapu jeho zastřešení činí 8,2 metru čtverečního, což je vodní plocha dětského bazénu. Rozhodně se nejedná o nic dramatického a týká se pouze brouzdaliště pro batolata," uvedl starosta Petrášek.
Jak zaznělo i na zastupitelstvu, pokud bude ze strany veřejnosti zájem a najdou se peníze, lze přeskočit pořadí již navržených a schválených etap výstavby nového areálu vodních sportů. V praxi by to znamenalo, že není nezbytně nutné dodržet pořadí venkovní bazén s vodními atrakcemi, stavbu sociálního zázemí, přístavbu komerční části, zastřešení této části a na závěr vybudování venkovního bazénu, ale pořadím zamíchat ve prospěch stavby větší vodní plochy realizací poslední etapy vzápětí za první.
Místostarostka Jaroslava Martanová neskrývala určité roztrpčení ze slov Pavla Dvořáka. „V době, kdy o projektu spolurozhodoval ve funkci starosty právě Pavel Dvořák, zaznívaly i názory, že nepotřebujeme venkovní bazén, protože bude dostačující s venkovním zázemím pro slunění v letním období pouze zastřešený bazén. A teď je to najednou málo," nechápe místostarostka vyjádření zastupitele Pavla Dvořáka.
Zajímavé by bylo i srovnání, jak velkou plochu zabíraly současné bazény letního koupaliště oproti tomu, co nabídne budoucí areál po kompletním dokončení všech etap. Takové srovnání nicméně vedení radnice nemělo k dispozici. Každopádně obavy z toho, že veřejnosti nový areál minimálně po dokončení první etapy stačit nemusí, mohou být podle zástupců radnice oprávněné. „Je ale třeba vnímat při porovnávání i fakt, že současný areál sloužil výhradně ke koupání a slunění. Nový areál by měl nabízet kromě toho samého, byť v jiném uspořádání, ještě vodní atrakce a hlavně v teplejší vodě. A to považuji za zásadní rozdíl," podotkla místostarostka.
Dokud podle jejích dalších slov provozovalo město letní areál v tom stavu, v jakém byl, bylo třeba permanentně dopouštět do bazénů vodu z vodovodního řadu, takže teplota vody v bazénech rozhodně nebyla k delšímu pobytu. „Přesto jsme v posledních letech měli návštěvnost kolem pěti tisíc lidí za sezonu. Dá se tedy předpokládat, že přinejmenším na začátku po otevření, budou lidé zvědaví a vyjde-li počasí, může být návštěvnost dost vysoká. Vše ale ukáže čas. Každopádně ekonomické zkušenosti z podobných zařízení jasně ukazují na prodělečnost takových aktivit. Vždy, když uděláme rozhodnutí kolem investic, musíme také uvažovat o následných krocích, což v případě letního koupaliště znamená mít peníze na jeho provoz. Na ty nám nikdy nikdo žádnou dotaci nedal a ani nedá," zdůraznila místostarostka Jaroslava Martanová.