Jednou ze změn pro držitele zbrojních průkazů je podání žádosti o prodloužení průkazu. To musí majitel udělat každých pět let. „Žádost se nově podává nejdříve šest a nejdéle dva měsíce před koncem platnosti zbrojního průkazu,“ upřesnila Rybová s tím, že majitelé mají čtyři měsíce na podání žádosti. Navíc při žádosti ale stačí předložit lovecký lístek bez pojištění. „Kontrolu pojištění mají na starosti myslivečtí hospodáři nebo stráž a policie například při honech,“ řekla.
Nové jsou ale také testové otázky k získání průkazu, ty jsou upravené podle novelizovaného zákona a už nyní jsou k dispozici na internetových stranách ministerstva vnitra.

Více v tištěném vydání v pátek 13. února 2009.