„Jde o jednu ze čtyř akcí, které dokážeme zafinancovat z peněz na obnovu vodohospodářského majetku,“ upřesnil místostarosta Robert Zeman s tím, že peníze město ušetřilo při rekonstrukcích ulic Družstevní, Lázeňská a U Hvězdárny. Celková úspora je ve výši čtyř milionů korun.
Ivana Jeřábková z odboru komunálních služeb a dopravy doplnila, že stávající řad z PVC byl dlouhodobě odstaven. „Na vině byla častá poruchovost,“ vysvětlila.


Tím, že bude připojovací řad letos opět zprovozněn, bude možné opět využívat vodu ze systému Patriarcha, včetně odstavného vodojemu na Lázních sv. Markéty. „Část sídliště Pod Lázněmi tak může očekávat lepší tlak ve vodovodním řadu,“ dodala Ivana Jeřábková.
Ještě další výhodu připojovací řad má. „Dostaneme možnost využít ušetřené kapacity systému Fefry pro další spotřebiště ve městě,“ ujistila Jeřábková s tím, že půjde o sídliště Pod Hradbami a případně ulici Krumlovskou.


Obnovením řadu na Lázních dojde také k částečnému zvýšení využití místních zdrojů vody. „Očekávat lze i další zlepšení provozní spolehlivosti, jako je zokruhování řadu, nebo možnost náhradního zásobování při výpadku jednoho zdroje,“ uvedla výhody vedoucí odboru komunálních služeb.