Zřejmě hodně přísné zkoušky kvality čekají v Týně nad Vltavou a okolí některé silnice. Ty, které pro Jihočeský kraj dokončuje firma Robstav.

Firma sice nakonec dodělá rekonstrukci všech objednaných vozovek a nebude vyměněna za jinou, což kraj zvažoval. Ale podle Josefa Knota, prvního náměstka hejtmanky, bude případné převzetí vozovek podmíněno analýzou kvality odvedené práce. Firma totiž nedodržela termíny dokončení komunikací v Týně nad Vltavou a okolí. Někde měla být hotova už k poslednímu říjnu, jinde v průběhu listopadu. „V těchto termínech však nebyly práce dokončeny,“ zdůrazňuje Josef Knot s tím, že kvůli tomu začalo Robstavu naskakovat penále. Firma nezvládla ani prodloužený termín ke konci listopadu.

Právě dokončování rekonstrukcí s prodlením vede kraj k tomu, aby prověřil jejich kvalitu.

Ilustrační foto
Na opravy silnic volají v Týně náhradníky

Rada kraje o problematické rekonstrukci, která se neúnosně prodloužila, jednala naposledy tento týden. Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota se nakonec kraj rozhodl neodstoupit od smluv s Robstavem, protože vozovky byly uvedeny do sjízdného stavu. Ale před případným převzetím silnic si nechá zpracovat nezávislou analýzu modernizace. „Chceme mít jistotu, že od nich můžeme dílo převzít,“ vysvětlil Josef Knot. „Vzniklá situace nás mrzí zejména kvůli obyvatelům dotčených obcí, kterých se neustále se protahující modernizace dotkla nejvíce, byť dělal kraj vše, aby byly práce dokončeny včas,“ dodal Josef Knot.

Kraj dokonce sáhl k ultimátu, kdy pohrozil, že pokud zakázky nebudou hotové k 30. listopadu smlouvy vypoví. K tomu ale nakonec nedošlo. V pátek Petr Čechal, ředitel píseckého závodu Robstavu, který práce provádí, vypočetl, že vozovky v Dřítni, Nákří a na velké části týnských zakázek, už mají kompletní asfaltové povrchy. Zbývalo zhruba 200 metrů svrchní obrusné vrstvy v Budějovické ulici v Týně. To slíbil Petr Čechal za Robstav dokončit v nejbližší době. Na více zakázkách pro kraj ale ještě chybělo v pátek vodorovné dopravní značení a někde nebyly dodělané krajnice. Podle Petra Čechala je zpoždění prací způsobeno více skutečnostmi. Firmě se rozbil finišer, naposledy se musel opravovat tento týden, stavba stálai kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Podle Petra Čechala zdržely akci také dodatečně domluvené práce pro město a další subjekty, prováděné na komunikacích, které opravoval Robstav.

Ilustrační foto.
Firmě Robstav dali radní ultimátum

Město i kraj ale odmítají zdržení ze své strany a poukazují na to, že Robstav s dodatečnými akcemi souhlasil a ty byly dokončené v předem domluvených termínech. Po Robstavu v každém případě kraj bude chtít penále z prodlení.

Podle Josefa Knota není ani vyloučeno, že v budoucnosti se současná zkušenost s Robstavem odrazí i ve výběrových řízeních kraje. Pokud se Robstav zúčastní nějakého výběrového řízení a bude možné v zadávacích podmínkách v rámci referencí prověřit dřívější zakázky pro kraj, mohlo by se podle Josefa Knota stát, že obálka s nabídkou Robstavu nebude ve výběrovém řízení vůbec otevřena.

V Týně nad Vltavou jsou rádi, že akce, které dělá Robstav, se podařilo nakonec dokončit nebo se dokončují.
Podle starosty Milana Šnorka možná pomohlo, že kraj pohrozil výpovědí smluv. Otázkou ale i podle Milana Šnorka zůstává kvalita odvedené práce, když se akce dokončovaly pod takovým tlakem.

Týn nad Vltavou. Ilustrační foto
Rozkopaný Týn čeká na lepší počasí, řidiči potřebují pevné nervy

Na jaře se ale bude v parcích pro Jihočeský kraj v Týně nad Vltavou pokračovat. Opravovat se má kruhová křižovatka u nového mostu.

Také město chystá silniční investice. V Týně nad Vltavou se chystají na výstavbu 2. etapy objízdné komunikace Průmyslová, tedy obchvatu Havlíčkovy ulice pro nákladní dopravu, která má vyjít na 24 miliony korun. Dalších 15 milionů si vyžádá rekonstrukce Orlické ulice. „Budeme opravovat kanalizaci pod vozovkou, silnicii chodníky včetně veřejného osvětlení a přibyde pár parkovacích míst,“ zrekapituloval starosta Milan Šnorek.