„Mimo každoročně opakovaných tradičních akcí, jako jsou například bály, masopust, hudební festival či posvícení, se mohou Mičovičtí v příštím roce těšit na Staročeskou konopickou,“ říká starosta obce Mičovice František Zámečník, který také Prachatickému deníku odpověděl na další otázky.

Kdo vaši obec nominoval do hejtmanské soutěže vesnice roku v kategorii kulturní život?

Podnět k nominaci naší obce na cenu hejtmana Jihočeského kraje za významný kulturně společenský počin dala hodnotící komise v soutěži o titul Vesnice roku 2009, která naši obec také navštívila.

Jakým způsobem vymýšlíte akce a programy pro veřejnost?

Akce pro veřejnost jsou již v naší obci velkou tradicí a z převážné většiny jsou naplánovány již rok dopředu. V letošním roce byly jednotlivé akce poprvé uvedeny v takzvaném stolním kalendáři, který obdržela každá domácnost v naší obci. V něm byl vypsán seznam plánovaných akcí.

Jde o tradiční akce, nebo se každým rokem zapojujete do další a vymýšlíte nové?

Každý rok neobohacujeme kulturní život o nové akce, ale hlavním „hnacím motorem“ kulturních akcí pořádaných v obci Mičovice je pan Václav Bárta starší, který občas vymyslí novou akci nebo o něco obohatí tu tradiční stávající.

Máte zajištěné financování akcí z vlastních zdrojů, nebo žádáte o peníze z vypsaných dotačních titulů a jak jste s tím úspěšní?

Hlavní kulturní akci, kterou je hudební festival pod lípou, zajišťuje finančně obec spolu se sponzory, každoročně jsme zatím dostávali i příspěvek od Jihočeského kraje právě na tuto akci. Ostatní kulturní dění potom financují spolky v obci ze svých zdrojů a případně za příspěvku obce, jako jsou například významná výročí hasičských sborů a podobně.

Co říkají na připravené akce v obci vaši obyvatelé?

Předpokládám, že občané naší obce jsou s nabídkou kulturních akcí velice spokojeni.

Máte plány do příštího roku? Jaké programy ve vaší obci zůstanou a jaké budou novinkou?

Mimo každoročně opakovaných akcí, mezi které patří například bály, masopust, stavění májů, dále pak také hudební festival a posvícení, je pro rok 2010 připravována také takzvaná Staročeská konopická.

Co pro vás vůbec nominace do soutěže znamená a co uděláte pro to, abyste v soutěži uspěli?

Nominace do soutěže o cenu hejtmana Jihočeského kraje je určitým oceněním dobrovolné práce všech, kteří se na kulturních akcích v obci podílejí a připravují je. Samozřejmě by nás potěšilo, kdybychom uspěli.