Tak by mohla v budoucnu vypadat okružní křižovatka Fišerka ve Vimperku. Ve čtvrtek s navrhovaným řešením seznámili vimperské obyvatele zástupce Jihočeského kraje Jiří Klása a projektant Jan Lahoda.


Vzhledem k aktuálnímu stavu rozpracovanosti projektu, který teprve směřuje k územnímu řízení, není možné s určitostí říci ani termín zahájení výstavby, ani alespoň rámcové náklady a případný podíl města. „Řekněme na přelomu května a června bychom požádali o územní rozhodnutí. Předpokládáme, že jeho vyřízení může trvat tři měsíce. Následně by se zpracovala dokumentace pro stavební povolení, což je s projednáním záležitost řádově na tři měsíce. A stejnou dobu trvá vyřízení stavebního povolení. V ideálním případě bychom tak mohli mít na okružní křižovatku Fišerka stavební povolení ještě v letošním roce, i když reálnější je až začátek příštího roku," poznamenal k základním termínům projektant společnosti AF City plan Jan Lahoda.


Jednou z nejdůležitějších situací, které by měla okružní křižovatka Fišerka řešit, je bezpečnější pohyb chodců. To podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje Jiřího Klásy je mimochodem klíčový důvod, proč Fišerku zařadil kraj mezi nebezpečné křižovatky.


Právě řešení bezpečného pohybu chodců v nově řešené křižovatce zajímalo přítomné Vimperáky nejvíce. Milan Straka sice ocenil, že dva nové přechody budou nasvětlené, přesto by dodal ještě další bezpečnostní prvek. „Doplnil bych přechody ještě o výstražná světla umístěná přímo do vozovky před přechodem," navrhl a současně se pozastavil nad tím, že přechody pro chodce chybí mezi z obou stran čerpací stanice jak směrem ke COOPu, tak do sídliště.


O větší bezpečnost chodců bude podle Jana Lahody ale postaráno i v těchto místech. „Na uvedených částech počítáme s vyznačením místa pro přecházení doplněného o středový ostrůvek. Nejedná se sice o klasický přechod, protože intenzita chodců v těchto místech není dostatečná pro takové řešení, ale to navržené rozhodně vyšší bezpečnosti pomůže," ubezpečil projektant s tím, že bezpečí zajistí chodcům nejen nové chodníky u kruhové křižovatky, ale také jejich oddělení zábradlím. A svou odpovědí potěšil i Karla Reicharta. Ten chtěl vědět, zda zmíněné ostrůvky budou více chráněné. „Počítáme s patnácticentimetrovým obrubníkem," odpověděl.


Zásadní změnou oproti současnému řešení, by mělo být vedení dopravy obousměrně v části ulici 1. máje mezi benzínkou a COOP. A měnit by se měl i výjezd a vjezd právě na parkoviště u SD Jednota. Do ulice 1. máje bude ústit výjezd i vjezd v místě současného výjezdu, do ulice Sušická bude řidičům umožněn pouze výjezd bez možnosti odbočení vlevo.