„Po téměř třech měsících papírování se můžeme pustit do stavby. Projekt, na kterém se budeme z našeho rozpočtu podílet deseti procenty, chceme začít fyzicky realizovat na jaře příštího roku,“ informoval Václav Vostradovský, starosta Kvildy.

Česká strana do projektu investuje 10 330 000, Bavorsko pak zhruba 60 tisíc euro. Turisté se dočkají cyklostezky, která povede z Jezerní Slati přes Kvildu, Bučinu do Finsterau.

Nová cyklostezka zvýší podle starosty Václava Vostradovského bezpečnost cyklistů a chodců v dopravně přetíženém úseku Horská Kvilda – Kvilda a zejména zpřístupní atraktivní území šumavských slatí a přiblíží jejich přírodní zajímavosti. „Provede návštěvníka zajímavým územím a představí mu zástupce rostlinné i živočišné říše. Bude koncipována jako smíšená tematická cyklostezka a naučná pěší stezka přibližující návštěvníkovi území slatí, jejich floru a faunu. Stane se vítaným bodem zájmu a zároveň rozšíří turistickou nabídku a zhodnotí území. Přispěje k poznání přírody a k respektu k přírodnímu dědictví regionu.“ popsal Václav Vostradovský.

Upozornil, že nová cyklostezka bude doplněna v terénu informačními tabulemi a QR kódy s popisem území, přírodních fenoménů a společné česko-bavorské historie.