S projektem nouzových nocovišť začala Správa ještě za vedení bývalého ředitele Františka Krejčího. Momentálně nabízí nouzové přespání Šumava na vyhrazených plochách na sedmi místech. Podle náměstka ředitele Správy pro vnější vztahy Tomáše Faita to ale není číslo konečné a už jen vyřízení stavebního povolení brání také doplnění nouzových nocovišť o jednoduché nouzové sruby.

Nenabídnou žádný komfort, ale svůj účel rozhodně splní. „Sruby jsou na půdorysu 4x4 metry z klasické sruboviny. Uvnitř bude standardní dřevěné pevné vybavení lavice a stůl. Lavice bude možné využívat k přespání. Měla by být jakási podesta na výšku maximálně jednoho metru, kde bude moci ve spacáku přespat až šest lidí a stejné množství u větší skupiny může spát dole. Standardně jsou sruby určeny pro přespání pěti až šesti osob," shrnul Tomáš Fait základní údaje.

Dosavadní nocoviště by měla doplnit zcela nové na Modravsku, kde je v plánu již existující přesunout víc od obce. „To je ale spojeno právě s výstavbou srubu, protože i na přesunutí nocoviště je vyžadováno stavební povolení. Další dva sruby by měly být na Strážném a Novém Údolí na místě existujících nocovišť, protože jsou tam toalety a blízký přístup k vodnímu zdroji. Přesnější termín ale skutečně říct neumím," připustil Tomáš Fait.. „Stavební řízení si žijí vlastním životem a my je nejsme schopni nijak ovlivnit," dodal.