Poté postupoval velice rychle severovýchodním směrem, doprovázen velkým množstvím blesků, přechodně zesílenými nárazy větru, přívalovým deštěm a ojediněle i kroupami. Na radarových odrazech vykazoval jev, zvaný bow echo, což znamená radarový odraz ve tvaru luku. Po 2.hodině ranní již dosáhl hranice Polska.