A upozorňují, že si nikdy v životě na nic nestěžovali. „Situace je ale tak nepříjemná, že se ozvat musíme," tvrdí Fleischmannovi.

Josef Fleischmann se navíc prý před lety na stavbě budovy školy podílel. „Ten byt, který tam je, měl sloužit jako ubytování pro učitele. Teď tam ale bydlí nepřizpůsobiví občané, kteří svým jednáním ohrožují náš klid a zdraví dětí, které zdejší školu navštěvují," tvrdí Fleischmannovi.

Kvůli přítomnosti psů na pozemku školy a také z důvodu toho, že rodina, která je ve školce ubytovaná, porušuje přísný zákaz kouření v areálu, podali manželé stížnost Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje. Její pracovnice letos v březnu skutečně provedly na místě státní zdravotní dozor. Přítomna byla také ředitelka mateřské školy Dana Šmídová a bohumilický starosta Jaroslav Novotný. „Ve školském zařízení nebyla zjištěna přítomnost psů ani jiných zvířat. Ve školním řádu je tato skutečnost výslovně zakázána. Rovněž nebylo prokázáno kouření v tomto zařízení," konstatuje v zápisu o výsledku kontroly za hygienickou stanici Marie Nosková.

Josef Fleischmann ale tvrdí, že chovatelé psů byli na návštěvu pracovníků hygienické stanice upozorněni předem a uvedli vše do takového stavu, aby úředníci ani žádné pochybení zjistit nemohli. „Ti psi byli někde zavření. Teď jste je také minul, odešli před pár minutami," informovali mě manželé, když jsem v sobotu do Bohumilic kvůli případu přijel. Ani já jsem nic z toho, na co si manželé stěžují, neviděl. „Ty výkaly, kterých tady bylo všude plno, to už naštěstí kvůli tlaku z naší strany uklidili," vysvětlil Josef Fleischmann. To ale prý neznamená, že je vše v pořádku.

„Jsme tady jediní, kdo bydlí takhle blízko. Zbytek obce neví, co se tady děje. Přitom je to lumpárna, o kterou by se místní měli zajímat," myslí si manželé. Bohumilický starosta Jaroslav Novotný k problému pouze poznamenal, že lidé, kteří ve školce bydlí, platí řádně nájem a jiné stížnosti než od Fleischmannových na rodinu neslyšel. Nestěžují si navíc ani rodiče dětí, které do školky pravidelně chodí. Více se k nepříjemné situaci starosta nechtěl vyjadřovat.

Ředitelka mateřské školy Dana Šmídová však redakci zaslala dopis od rodičů, jejichž děti do školky chodí. Ti svými podpisy stvrdili prohlášení, v němž se staví za ředitelku a vedení školy. „Proti těmto nepravdivým fámám se důrazně ohrazujeme a se vší vážností tvrdíme, že jsme se s těmito jevy v areálu školky nesetkali," napsali rodiče.