Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků, Věra Školková, hlídky městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje spolu se zástupci Krajské hygienické stanice, Živnostenského úřadu, Stavebního úřadu a Oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu, v pátek v noci prováděli kontrolu dodržování povinností uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, zaměřenou zejména na dodržování omezené provozní doby. Kontrola ve dvou případech odhalila nejen porušení tohoto opatření, ale v jednom z nich i další závažné protiprávní jednání.

"V nočních hodinách provedli strážníci, policisté, hasiči a zástupci dalších orgánů veřejné moci kontrolu v řadě provozoven stravovacích služeb zaměřenou na dodržování omezené provozní doby do 23:00 hodin, informovala mluvčí.

Porušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bylo zjištěno ve dvou případech. V jedné z provozoven však bylo zjištěno i další závažné porušení zákona. "Provedenou kontrolou zde bylo zjištěno patnáct dětí ve věku šestnácti až sedmnácti let pod vlivem alkoholu. Provozovatel podniku se navíc snažil některé své nezletilé hosty ukrýt ve sklepních prostorách budovy. Někteří mladiství uvedli, že vstupné do provozovny za účelem hudební produkce si předem zakoupili a alkohol jim byl prodán zdejší obsluhou bez ověření věku. K provozu podniku se její majitel vyjádřil, že se jedná o uzavřenou společnost z důvodu oslavy narozenin," shrnula mluvčí.

Toto tvrzení však vyvrátili podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové i ostatní přítomní hosté, kteří se prohlásili za běžně platící zákazníky. "Nezletilé děti pod vlivem alkoholu si převzaly do svých rukou pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Prodejem a podáváním alkoholu osobám mladším 18 let, jakož i porušením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, se budou zabývat příslušné orgány," uvedla mluvčí.