Již tradičně se na tom podílí zimní období v souvislosti se sezónními pracemi. V evidenci prachatického úřadu práce tak bylo po sečtení celého regionu 1594 uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst přitom evidoval 892. V průměru se tak o jedno volné pracovní místo dělilo 1,8 uchazeče o zaměstnání. Uchazečů se zdravotním handicapem bylo v lednu úřadem práce evidováno 264, volných míst pro ně sedmdesát.