„V Bohunicích nebyl žádný uchazeč o zaměstnání,“ potvrdil zástupce ředitele Úřadu práce v Prachaticích Jan Dudek.
Oproti loňskému roku, kdy se na pomyslné druhé příčce nacházely obce s nezaměstnaností pod jedno procento, v březnu je na druhém místě obec Buk, s mírou nezaměstnanosti 1,6 procenta. Pomyslnou třetí příčku pak získali Kubovohutští, kde byla zaznamenána míra dvě procenta.
To ovšem neznamená, že dvě zmíněné obce měly nejméně nezaměstnaných. Ve statistice je hned několik obcí, kde byli jeden až dva uchazeči o zaměstnání, přesto obec vykazuje vyšší míru nezaměstnanosti než například Kubova Huť, kde práci hledali čtyři obyvatelé. „Záleží totiž na tom, kolik ekonomicky aktivních obyvatel obec má. Čím méně jich je, tím více stoupá při každém uchazeči míra nezaměstnanosti,“ vysvětlil zástupce ředitele.
Z mikroregionů vykazovalo nejvyšší míru nezaměstnanosti Volarsko, a to 9,84 procenta při 329 uchazečích. Nejnižší pak Netolicko, kde bylo ve správním obvodu s osmi obcemi sto dvanáct nezaměstnaných.

V březnu se do evidence úřadu práce přihlásilo celkem tři sta padesát jedna uchazečů. To je o 47 více než v únoru a ve srovnání s březnem loňského roku je to dokonce o sto dvacet osob více. Evidenci na druhé straně ukončilo 283 uchazečů. Do nového zaměstnání jich nastoupilo 192, zbytek uchazečů byl vyřazen z jiných důvodů, jako je například odchod do důchodu, nástup na mateřskou dovolenou či sankční vyřazení.
„Na vzrůstající počet nezaměstnaných není moc hezký pohled. Doufám, že situace na trhu práce se zlepší a lidí bez práce nebude přibývat,“ říká Michaela Toncarová.