Protipovodňová opatření po celé délce koryta řeky Blanice na území města Husinec rozhodně nebudou hotová v nejbližší době. Není jisté, že se se stavbou v letošním roce začne.


„V tuto chvíli čekáme na vydání stavebního povolení, kde je termín na dokládání do konce dubna. Musíme vykoupit pozemky, které budou dotčené stavbou a až následně může Povodí Vltavy žádat ministerstvo zemědělství o dotaci," uvedla ve zkratce k procesům, které ještě město čekají, starostka Ludmila Pánková.


Podle jejích slov je právě výkup pozemků nutností, aby vůbec ministerstvo zemědělství peníze na stavbu uvolnilo. „Kolik peněz bude nakonec celá stavba stát, to není ještě nyní úplně jasné. Záleží například na tom, zda bude pohyblivý jez a podobně. Celkové náklady akce budou činit maximálně 59 milionů korun. O dotaci ale nemůže žádat město, takže místo nás bude žádat Povodí Vltavy," vysvětlila Ludmila Pánková. Protipovodňová opatření by měla začít Na Ostrovci v dolním parku a povedou až k čistírně odpadních vod. Jedná se tedy o celou délku koryta ve městě.


„Bude to v podstatě zeď kolem koryta, koryto se rozšíří a zároveň i prohloubí. Naposledy se nám tu řeka rozvodnila v roce 2013, kolem řeky jsou mimo jiné i obytné domy, vede kolem průmyslové zóny a v neposlední řadě voda ohrožuje i čističku odpadních vod," řekla, proč jsou protipovodňová opatření v Husinci v podstatě nutností, starostka.


Připustila, že termíny se proti původnímu plánu protahují. Důvodem jsou například podmínky, které je nutné splnit, aby byla dotace žadateli přiznána.