„Město získalo dotaci ve výši sto sedmdesát tisíc korun právě na organizaci a technické zajištění zmíněné školy, jejímž předmětem je také organizace seminářů, zajištění odborných lektorů, studijních materiálů a bezpochyby také plánovaný archeologický průzkum na hradišti,“ oznámil netolický starosta Oldřich Petrášek s tím, že rada města již schválila výsledek výběrového řízení na letní školu a vybrala prachatickou firmu, která nabídla ekonomicky nejvýhodnější podmínky.

„Už tradičně zajišťuje školu zmíněná společnost ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Prachatickým muzeem, přičemž mladí lidé zde budou moci pod vedením zkušených lektorů pokračovat ve výzkumu středověkých hrobů a zaniklé architektury, kterou se podařilo objevit v loňské sezoně,“ informoval o zahájení Letní archeologické školy její vedoucí Jaromír Beneš se slovy, že ta letošní bude díky dotaci velice pestrá a také o týden delší.

Jak se zmínil, tak již první týden bude program velice pestrý. O něj se postarají konzervátorky z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, které zároveň povedou kurz konzervace železných předmětů.

Ale co je důležité, poprvé bude v České republice učiněn pokus porovnat genetický profil pohřbených středověkých lidí s genetickou charakteristikou starousedlíků.

„Netoličtí dobrovolníci, kteří budou mít zájem nechat si odebrat vzorek, budou moci tak učinit právě v době konání archeologické školy, nebo ještě potom během měsíce září,“ upřesnil vedoucí Beneš s tím, že odběry vzorků z nalezených koster Na Jánu budou klíčovým úkolem jak pro archeology, tak i antropology.

Součástí školy bude také odkrytí některých vybraných hrobů, které zde archeologové zanechali v loňském roce neprozkoumané.

„Ve třetím týdnu se potom budeme věnovat nálezům středověkých zvířat a seznamovat se s metodami výzkumu zvířecích kostí,“ doplnil vedoucí Jaromír Beneš a zmínil se, že ostatní činnosti budou tradiční, patří mezi ně výkopy, dokumentace, plány, kresby a podobně.