„Vzhledem k finanční situaci jsme odkládali realizaci některých náročnějších projektů,“ řekl starosta Oldřich Petrášek se slovy, že nyní se budou moci pustit například do rekonstrukce obecního rozhlasu, dále pak do rekonstrukce komunikace Na Horánku či dopravního značení, které je potřebné ke zklidnění průtahu silnice z Prachatic do Českých Budějovic.