Podle informací z Úřadu Regionální rady se vyřazení v hodnocení přijatelnosti týká na Prachaticku šesti projektů v celkové výši v řádu desítek milionů korun. U některých z nich však běží námitkové řízení.

Celkově bylo ze zmíněné výzvy vyřazeno na čtyřicet projektů, už na konci července při kontrole formálních náležitostí neprošlo třináct žádostí. Nejvíce projektů, celkem třicet, bylo vyřazeno z oblasti podpory cestovního ruchu.

Se dvěma projekty šli do páté výzvy Netoličtí. V obou případech neprošli hodnocením přijatelnosti. „V prvním případě, kdy se jedná o cestu na archeopark za zhruba tři a půl milionu korun, se odvoláme. V druhém případě se jednalo o zhruba sedmimilionovou žádost na propojení města s Kratochvílí, projekt upravíme a podáme do další výzvy,“ říká starosta Netolic Oldřich Petrášek.

„Hodnocením přijatelnosti neprošlo dvacet pět projektů předložených v Jihočeském kraji. Došlo již i na některé velké projekty, kde žadatelé usilovali o dotaci v řádu desítek milionů korun,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.

Několik projektů podali do zmíněné výzvy i Vimperští. „Nemáme informace o tom, že bychom neprošli, naopak,“ uvedl místostarosta Bohumil Petrášek.

Vedoucí odboru investic Michal Janče pak doplnil, že z Vimperka bylo do páté výzvy podáno pět žádostí, z toho tři podávalo město, jeden samostatně Nemocnice Vimperk, o. p. s., a jeden Základní škola Smetanova ve Vimperku.

„U projektů podaných městem i nemocnicí přišlo kladné oznámení o tom, že jsme hodnocením přijatelnosti prošli,“ poznamenal Michal Janče. Doplnil, že mezi městskými projekty je i žádost o peníze na vybudování krytého plaveckého areálu.

Také město Prachatice bylo zatím úspěšné. Hodnocením přijatelnosti prošlo bez ztráty bodů. „V páté výzvě máme jako město pět projektů. U všech máme kladné hodnocení přijatelnosti,“ potvrdil starosta města Jan Bauer.

Projekty, které nakonec získají dotaci z ROP Jihozápad, schválí na svém zasedání členové Výboru Regionální rady počátkem letošního prosince.