Měl by to být dokument, o který se při svém rozhodování budou moci opřít zastupitelé města. Jako takový musí nejprve zhodnotit současný stav. Až potom přijdou na řadu jednání o definici cílů a plánu pro jejich dosažení. Tak si alespoň dokument představuje jeho současný zpracovatel, tajemník městského úřadu v Netolicích Petr Kotrba. Sám si samozřejmě uvědomuje, že k tomu, aby byl dokument schválen zastupiteli, bude potřeba mnohých ústupků a kompromisů.

„Právě proto si myslím, že by měl být plán rozdělen do třech fází. A tu první bych rád dokončil ještě v letošním roce," uvedl tajemník města, který má s tvorbou podobných dokumentů své zkušenosti. Proto také přijal pomyslnou hozenou rukavici a pustil se do přípravy dokumentu sám. Pro jiná města přitom často podobné dokumenty připravují specializované firmy.

„Takové plány vznikají většinou podle již připravených šablon, do kterých se jen dosazují proměnné. Já v současné době takový model připravuji ve spolupráci s finančním výborem," konstatoval Petr Kotrba s tím, že úvodní profilová část dokumentu by měla obsahovat jak důležité demografické údaje, tak i analýzu majetku ve vlastnictví města a jeho finanční náročnost.

„Je důležité postavit plán na reálných možnostech rozpočtu. Teprve poté je možné jednat o tom, co je třeba realizovat pro rozvoj toho, co město nabízí," podotkl netolický tajemník a vysvětlil, že ve druhé fázi by se měly do jednání zapojit i všechny zájmové skupiny a město by mělo rozhodnout o tom, jakým pomyslným směrem by se chtělo ubírat. Jednat se přitom bude napříč všemi skupinami například o možnostech v oblasti školství, turistických možnostech města, sociální oblasti nebo volnočasových aktivitách, které by město mohlo nabízet. V této fázi bude podle tajemníka nutné hledat shodu napříč politickými stranami i zájmovými skupinami. „Důležité bude zajistit, aby byl plán opravdu přijímán bez ohledu na volby a na to, kdo sedí na radnici. Bez této jistoty by byl dokument jen dalším papírem navíc," upozornil Petr Kotrba a doplnil, že ve třetí fázi, tedy při realizaci přijatých záměrů, bude naopak nutné důsledně sledovat plnění plánu.

„Základem je stabilizace toho, co máme a snaha o určení směru, jakým se chceme posunout v dlouhodobém horizontu. Je celá řada možností, jak se dostat k cíli, a strategický plán je jen dokument, který by měl napomoci k hledání těchto cest," vysvětlil tajemník závěrem.

Strategický plán:
- je politickým nástrojem k dosažení dlouhodobě udržitelného rozvoje města
- dělí se na tři fáze: analytickou přípravu podkladů, tzv. profil města; návrh strategického plánu, který je souborem opatření směřujících k dosažení stanovených cílů a realizace strategického plánu