Na programu mají zásadní body týkající se především financí. Schvalovat budou rozpočtové provizorium.


„Každý rok máme na začátek roku rozpočtové provizorium, v rozpočtu už počítáme se skutečnými zůstatky z předchozího roku. Nemusíme tak schvalovat další rozpočtová opatření, která vycházejí ze skutečného stavu po konci roku," vysvětlil starosta Oldřich Petrášek.
Rozhodování místních zastupitelů bude mít zřejmě v hledáčku i Petr Hošťálek, chtěl by zde vybudovat muzeum techniky, které by navíc různými akcemi propojil i se stávajícím muzeem.


Ten má zájem o budovu místního kulturního domu. Zastupitelé už záměr prodeje dvakrát zveřejnili, podmiňují jej ale tím, že v něm vznikne Muzeum techniky. Ani na jeden ze záměrů se zatím nikdo nepřihlásil. První zveřejněná cena byla více než čtyři a půl milionu korun, druhá pak o milion nižší. „To jsou ale stále částky, které nejsou přijatelné. Muzeum nikde na světě nevydělává. Pevně věřím, že na začátku příštího roku už se najde řešení, abych mohl budovu odkoupit a začít budovat muzeum. Je tu sice prodleva, s níž jsme původně nepočítal, ale záměr neohrožuje," řekl na druhou zveřejněnou cenu Petr Hošťálek.


První cena, přes čtyři miliony korun, odpovídala sice posudku znalce, nekorespondovala ale s cenou tržní. Zastupitelům se tak vrátí otázka ceny na stůl už potřetí a bude na nich, aby rozhodli o dalším případném snížení.