„Proto jsme na radě města rozhodli, že zažádáme o další grant na pořízení nových kamerových bodů. Celkové náklady nepřesáhnou částku dvě stě devadesát tři tisíce korun, povinná účast města je v tomto případě zhruba šedesát tisíc korun. Spoluúčast zahrneme do rozpočtu na letošní rok,“ upřesnil starosta Oldřich Petrášek.