Jak uvedl tajemník města Petr Kotrba, pouze zlomek z této plochy, asi patnáct set metrů čtverečních, tvoří zastavěná plocha. Zbytek z výměry zabírají pozemky pod chatami, které jsou již majetkem města. A součástí pozemků je také pětačtyřicet vzrostlých topolů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových již jednou stanovil cenu, za kterou by byl stát ochoten pozemky městu odprodat. Tu ale tajemník města uvést nechtěl.
„Hodnota pozemků měla být stanovena podle ceny v místě a čase obvyklé. K tomu jsme ale měli výhrady a doložili jsme, že podobné pozemky jsou nabízeny za cenu výrazně nižší," konstatoval Petr Kotrba a vysvětlil dále, že město s úřadem dále jedná.

O možné koupi pozemků město začalo přemýšlet ve chvíli, kdy změna legislativy začala vyžadovat nové sepsání nájemní smlouvy.
„Při rozboru situace se ukázalo, že odkoupení pozemků by bylo finančně výhodnější," uvedl netolický tajemník. S pozemky mají Netoličtí navíc své záměry, které se podaří snáze realizovat, když budou majetkem města.