Ti totiž radě schválili pouze jedinou změnu, podle níž může starosta města zadat bez výběrového řízení veřejnou zakázku, která nepřesáhne 200 tisíc korun bez DPH. Nové znění směrnice ale obsahuje změn více. „A měnit body ve směrnici nebo její znění, to je ve vyhrazenosti zastupitelů, protože tím, že o směrnici rozhodovali zastupitelé, tak si vyhradili pravomoc o ní rozhodovat a vzali tak možnost dalšího rozhodování o ní radě města do odvolání,“ upozornila zastupitelka. Navíc podle jejích slov tím, že byl do směrnice zakomponován nový bod týkající se zadávání veřejné zakázky do částky dvou set tisíc korun bez jasných pravidel, má nyní starosta více méně v ruce bianco šek. Směrnice totiž řeší pravidla zadání zakázek z volné ruky a výběru nejvhodnější nabídky u veřejných zakázek jen u částek do 50 a do 100 tisíc korun. U nově zahrnuté pravomoci pro starostu u zakázek do 200 tisíc ale stejná pravidla ve směrnici chybí.

Leona Bucharová proto chtěla, aby zastupitelé revokovali usnesení týkající se změny ve směrnici a tím by bylo opět platné znění z roku 2008. Podle starosty Netolic Vladimíra Peška ale směrnici v aktualizovaném znění konzultoval s odborníky a je v pořádku.

Toto vyjádření Leona Bucharová odmítá. „Ministerstvo nehodnotí, zda postupovali radní v souladu s usnesením zastupitelstva. Právní zástupce navíc uvedl, že i z jeho pohledu není takto vyhláška v pořádku, je dle jeho vyjádření nelogická,“ poznamenala Leona Bucharová.

Ta proto přímo na jednání zastupitelů požadovala, aby byl na další jednání přizván i samotný právní zástupce. Starosta Vladimír Pešek pro změnu navrhoval, aby byla směrnice odeslána k posouzení na odbor dozoru ministerstva vnitra. To je ale i podle vyjádření zastupitele Pavla Pilaře zbytečné, protože ministerstvo kontroluje obsah, nikoli souvztažnosti, jako je usnesení zastupitelů. I proto se on, stejně jako další zastupitelé, přikláněl k tomu, aby na zasedání byl pozván právní zástupce a objasnil zastupitelům svůj pohled na obsah směrnice v souvislosti s přesným zněním usnesení.

Leona Bucharová chtěla znát na zasedání i názor samotných radních, kteří směrnici v současné podobě schválili. Toho se ale nedočkala. Jediný, kdo se vyjádřil, byl místostarosta města Martin Kubička.

„Z mého pohledu, pokud někomu vadí, že mohu disponovat dvěma sty tisíci korunami, můžeme to vrátit zase zpátky na padesát tisíc korun, nemám s tím problém. Na podzim budeme schvalovat novou směrnici, takže je zbytečné se tu nyní o tom bavit,“ uvedl mimo jiné starosta města Vladimír Pešek.

Na jeden z dotazů, proč Leona Bucharová bod týkající se směrnice předložila až v den jednání zastupitelů a neprojednala jej se starostou, uvedla, že tuto snahu naopak měla. „Chtěla jsem přijít i do rady města, ale nebylo mi to umožněno. Protože jsem ale před tím, než půjdu s tímto bodem do zastupitelstva, chtěla vše ještě prokonzultovat s právníkem, bod jsem předložila až dnes. Za to jsem se ale zároveň i omluvila,“ řekla.

Leona Bucharová, navzdory poměrně obsáhlému vysvětlení důvodů, které ji vedou k tomu, aby nesouhlasila s postupem rady, nedostala podporu zastupitelů a směrnice tak zůstala ve stávající podobě v platnosti. Zastupitelé se pak na návrh starosty usnesli, že si vyhradí schválení nové směrnice.